Kammaropera Syd logotyp

Glada Änkan 2016

Operettens renässans i Ystad och Skåne fortsatte med Lehars älskade verk Glada änkan. Erfarenheterna från föregående års uppsättning av Läderlappen gav oss möjlighet till utveckling och eftertanke. Operetten som genre hade visat sig gångbar efter många års frånvaro på teatrarnas repertoar och publiken strömmade till. Inför Glada Änkan vågade KOS nu för första gången satsa på en större produktion med kör, 12 musiker i orkesterdiket och en utökning av antalet föreställningar till 10. Som gästande artister såg vi Lars-Åke Babsan Wilhelmsson och Sven Melander.

Utsålt redan före premiären... de som lyckats få biljetter har att se fram emot en föreställning i högt tempo, vacker för ögat och fyllda med ställvis rent lysande prestationer. Och Skåne har fått en nu operettprimadonna. Succé kallas sådant för.