Kammaropera Syd logotyp

Dina personuppgifter skyddas av personuppgiftslagen. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får ta del av när du anmäler dig för köp eller besöker vår hemsida kommer att behandlas av KOS och KOSvänner i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för vår marknadsföring. I detta syfte har vi också behov av att kunna föra över dessa uppgifter till våra samarbetspartners. Informationen som samlas för att kunden ska kunna genomföra ett köp används endast för detta ändamål och kommer inte att spridas till någon utomstående, förutom i samband med att din beställning behandlas eller andra erbjudanden kommer antas, som kräver utomståendes inblandning.

Leveransadress och leveransvillkor är information som endast eventuell fraktpartner och våra leverantörer får ta del av. I praktiken innebär det att alltså denna typ av information ligger utanför vår direkta kontroll.

Du har alltid möjlighet att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta får du ändra uppgifterna samt även välja att ta bort dem.